headerImage
headerImage
headerImage
headerImage
headerImage
headerImage

Hrišćansko Udruženje Beograd

Misija HUB Biblijske škole

HUB znak lat

HUB Biblijska škola Beograd

je evanđeoska ustanova za učenje

pozvana za opremanje i ohrabrivanje jednih drugih

da budu učenici Isusa Hrista.

 

NAŠ CILJ

 

DA OPREMIMO

hrišćane iz raznih crkvenih pozadina i globalnih konteksta

da prenesu Isusovu poruku i ljubav gde god da ih on pozove

i kroz bilo koji zadatak

 

NAŠA SREDSTVA

 

RAZVOJ

biblijskog, teološkog razmišljanja i prakse do najviših nivoa

NEGOVANJE

hrišćanske vere, duhovnih darova, veština zanimanja i ličnog građenja

OHRABRENJE

– Kreativna integracija biblijskog učenja sa drugim disciplinama

PODRŽAVANJE

– Dinamične inovacije u hrišćanskom istraživanju i praksi

TEŽNJA

za hrišćanskom izvrsnošću u svim aspektima života škole

KROZ

akademske discipline, praktične obuke, slavljenje, zajednički život,

pastirku brigu i ličan primer

U

sili svetog Duha, radi širenja Hristovog carstva

i na slavu Božiju.