headerImage
headerImage
headerImage
headerImage
headerImage
headerImage

Hrišćansko Udruženje Beograd

Prva godina

Program PRVE godine škole se sastoji u studiranju svih knjiga Svetog pisma, praktičnog misijskog iskustva u službi i studiranju sistematske teologije. Centralni predmeti su knjige Svetog pisma, koje predavači sistematski obrađuju. Za to vreme, studenti preslušaju oko 1000 sati predavanja, pišu eseje o svakoj biblijskoj knjizi, kao i 12 eseja na temu duhovnog rasta i službe, polažu 6 pismenih ispita iz Biblijskih knjiga, pripremaju 6 psalma tokom godine za javno izlaganje i čitaju obaveznu literaturu.

Jako intenzivan program koji zahteva puno rada, ali koji je osmišljen da student ima mnogo širi uvid u poruku Pisma, kao i da tu poruku može da prenese i drugima.

Ovaj program je otvoren za sve, za one koji se žele aktivnije posvetiti službi ili planiraju da nastave da studiraju na fakultetima, a žele dobru biblijsku osnovu za to, tako i za sve koji žele da posvete godinu dana ličnom duhovnom rastu.

Druga godina

Program DRUGE godine škole se sastoji u mnoštvu različitih seminara, praktičnih obuka i praktične nastave. Namenjen je za studente koji su završili prvu godinu i imaju potencijal i želju da se ozbiljno posvete službi.

Kursevi iz oblasti praktičnih službi u crkvi kao i opštih oblasti teološkog obrazovanja
• Kako studirati Bibliju • Propovedanje • Rad sa decom i omladinom • Crkva • Literatura • Pastorologija • Rešavanje crkvenih problema • Etika • Rad sa novoobraćenima • Dušebrižništvo • Bioetika • Slavljenje • Evangelizacija dece i omladine • Vođstvo • Sistematska teologija • Lična evangelizacija • Hospis služba • Kreativna evangelizacija • Svetske religije i kultovi • Perspektiva misije • Istorija misije • Pravoslavlje i evanđeljeosko hrišćanstvo • Crkvena istorija • Učeništvo • Omladinski rad • Brak i porodica • Služba licima sa invaliditetom • Sestrinski rad • Osnivanje crkava • Humanitarni rad • Odnosi u crkvi

Praktične obuke
• Engleski jezik • Korišćenje računara • Planiranje i korišćenje vremena • Biznis – “Izrađivači šatora”

Praktična nastava – u trajanju od 18 nedelja podeljenih tokom školske godine