headerImage
headerImage
headerImage
headerImage
headerImage
headerImage

Hrišćansko Udruženje Beograd

Humanitarni rad

dispossessed1
Neki od onih koji su sada deo HUB-a su 1993. počeli da donose humanitarnu pomoć iz Evrope. Tokom svih godina embarga, oni su naporno radili na tome da služe grupama unutar ovog društva koje su imale najveće potrebe. Tokom nekih od najmračnijih godina naše skorašnje istorije oni su služili našem društvu i predstavljali okolnom svetu pravu sliku Srbije i Crne Gore.

Pomoć čija se količina meri u tonama je direktno predata u ruke onih koji su najugroženiji. Pokušavamo da uvek lično uslužimo ljude i izgradimo prijateljstva sa njima.

Unazad, gotovo 15 godina smo redovno posećivali izbegličke kampove na Letenci, Iriškom vencu i u Vrdniku, kada je bilo potrebe nosili smo pomoć žrtvama poplava u mestu Jaša Tomić, itd. Poslednjih godina redovno nosimo pomoć izbeglicama sa Kosova smeštenim blizu Beograda.
Pomagali smo i udruženju za dnevni boravak nedovoljno razvijenim licima opštine Opovo u Sekerinu, gde smo pomogli u opremanu enterijera, materijalima za rad, prevozom, ljudstvu i slično.
img_4440
Danas, HUB i dalje organizuje razne projekte na humanitarnom planu, pomagajući socijalno ugroženim licima u našem društvu.

Ovo je smao jedan deo aktivnosti u na koje je HUB uključen. HUB i osoblje koje je uključeno kroz službu želi da bude korisno društvu u kome jesmo i u kome živimo. Naši projekti su brojni, ali cilj HUB-a nije reklamiranje samog sebe, već konkretna služba.

Podržavamo svaki napor da naše društvo bude bolje, izgrađeno na zdravim temeljima, principima podržanim iz Svetog pisma koje nas i uči da brinemo o ljudima koji žive oko nas.

  • Praktično pomaganje našem društvu
  • Pružiti dostojanstvo onima koji su zaboravljeni od strane društva
  • Upoznati druge sa njihovom situacijom